Aedes – FLOW – DCA – ZWSW

‘Hoe zit het ook alweer?’ ‘ Ik zie soms door de bomen het bos niet meer’.
Deze vraag werd ons meerdere malen gesteld dus nog een keer een aantal zaken op een rijtje.

AEDES is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 262 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. De leden van Aedes zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland. Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders. Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen. Daarmee is Aedes een verbindende factor voor haar leden. Aedes is tevens werkgeversvereniging voor 28.000 werknemers van de woningcorporaties. Kijk voor meer informatie op de website van Aedes

FLOW staat voor Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties.
Ze willen dat alle corporatiemedewerkers hun werk goed, gezond en gemotiveerd doen. Nu en straks.
Daar ontwikkelen ze praktische handvatten voor. Corporatiemedewerkers dragen elk jaar 0,15 procent
van hun brutojaarsalaris bij aan FLOW. Jij betaalt daarvan de helft, de werkgever de andere helft. In
ruil daarvoor kun je actief met alle FLOW-handvatten aan de slag met:
Testen en Tools
Krijgen van inzichten
Vacatures en kansen
De loopbaan wijzer en 3 gratis coaching gesprekken
Er is ook een portaal voor werkgevers met allerlei tools en testen. Kijk voor meer informatie op de website van FLOW

DCA staat voor De Corporatie Academie. Zij geloven dat we samen slimmer kunnen leren. Daarom bundelen zij de krachten rondom leren en ontwikkelen binnen de sector. Zo kunnen bijvoorbeeld alle corporatiemedewerkers gratis gebruik maken van de e-learnings Asbest, Huurrecht, Oriëntatie volkshuisvesting en Duurzamer wonen. Sinds 2021 werkt De Corporatie Academie actief en intensief samen met het FLOW. Samen met FLOW zijn zij de initiatiefnemers van www.watdoejijmorgen.nl, het platform voor corporatiemedewerkers die willen bijblijven en groeien in de corporatiesector.
Het DCA platform bevat:
Praktische zelftesten
Jouw Plan voor morgen
Leerlijnen per vakgebied
Passende opleidingen
Kijk voor meer informatie op de website van De Corporatie Academie

Zuidwestsamen Werkt heeft een eigen (DCA)academie de ZWSW academie, elke medewerker van de ZWSW corporaties heeft een inlog hiervoor ontvangen, die je via intranet of het startmenu kunt benaderen. Hier zitten specifiek voor ZWSW diverse leerlijnen van functies ook nog in. Ook het aanbod van in- company trainingen georganiseerd door ZWSW is hier te vinden.

Watdoejijmorgen is jouw startpunt als je wilt bijblijven, groeien, ontwikkelen en leren in de corporatiesector. Watdoejijmorgen is een initiatief van FLOW in samenwerking met De Corporatie Academie.
De laatste ontwikkelingen op je vakgebied- Leerlijnen
Vragenlijsten voor een opleidingsadvies
Een makkelijk te maken opleidings- en ontwikkelplan
Kansenportaal met vacatures
Kijk voor meer informatie op de webstie van Watdoejijmorgen

ZWSW Zuidwestsamenwerkt is een samenwerkingsverband op het gebied van HRM tussen Beveland
Wonen, Clavis, l’escaut, Oost West Wonen, Woongoed Middelburg, Zeeuwland, WBV Arnemuiden en Woonstichting Hulst. Doel van Zuidwestsamen Werkt is ervoor te zorgen dat jouw talenten optimaal benut worden en er voor de corporaties de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn. Kijk samen met Zuidwestsamen Werkt of jouw talenten nog aansluiten bij de behoefte van jezelf en je werkgever, nu en in de toekomst.
Agenda met workshops en trainingen speciaal voor de deelnemende corporaties, je kunt je
hiervoor aanmelden door het inzetten van je loopbaan ontwikkelbudget. Deze workshops
worden telkens bij een andere corporatie georganiseerd.
Vacatures van de deelnemende corporaties.
Ons team: je kunt ook een loopbaangesprek aanvragen bij een van de hrm adviseurs.
Kijk voor meer informatie op de website van Zuidwestsamen Werkt