In oktober 2019 is de opleiding tot hybride techniek opleiders Zeeland gestart. Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar vervangers; mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. Twee collega’s, Johan van de Vreede van l’escaut woonservice en Frank Mous van Stadlander, hebben zich aangemeld voor deze opleiding. Benieuwd naar hun ervaringen hebben we hun een paar vragen voor gelegd!

Johan en Frank, waarom hebben jullie je aangemeld voor deze opleiding?
Johan: “Ik heb mezelf aangemeld, omdat ik de laatste jaren vaak om me heen hoor dat er een tekort is aan technisch personeel. Op deze wijze wil ik actief een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van de techniek. Andere redenen zijn, dat ik mezelf wil ontdekken in het onderwijs, kijken wat de kansen zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ik wil mijn ervaringen delen met jongeren en ze helpen goede keuzes te maken. Mensen enthousiast maken en behouden voor techniek!”

Frank: “Eigenlijk werd m’n interesse gewekt door een wervingsmailtje van OTIB (één van de Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen) met de oproep ‘vakmannen en vakvrouwen van de toekomst hebben jou nodig’.”Hij gaat verder: “Naast het feit dat je je eigen kennis en ervaring kunt delen met de jongeren van nu, verbreed je ook je eigen loopbaan en doe je zeer zeker ook weer nieuwe ervaringen op. Mooie bijkomstigheid is, dat je toch ook weer een maatschappelijke bijdrage mag leveren in relatie tot het lerarentekort in het (techniek)onderwijs.”

Wat heb je tot nu toe geleerd?
“Dat het best wel een uitdaging is om de lesstof en lesmethodes voortdurend aan te laten sluiten bij de innovaties én de leerlingen van nu”, vertelt Frank. “Het interessante pedagogisch en didactisch deel van de opleiding levert een belangrijke bijdrage aan je persoonlijke leerdoelen. Net zoals de interactie en het delen van de (stage)ervaringen tussen de deelnemers en docenten onderling. Deze kennis en ervaringen kan ik meteen weer benutten tijdens de daaropvolgende stages en persoonlijke begeleiding van leerlingen. En in mijn eigen werkomgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan de theorieën over groepsdynamica, leerrendement en breinleren. Zelfs de escalatieladder is toe te passen bij volwassenen in je dagelijkse praktijk…!”

Johan, wat vind je het meest interessant aan de opleiding?
“Het meest interessant vind ik kennis en ervaring te delen met de ‘collega’s’ van de toekomst op het VMBO en het MBO. Door praktijkvoorbeelden te benoemen gaat het veel meer leven bij de leerlingen”, vertelt Johan. Hij gaat verder: “Voor MBO (Scalda) leerlingen hebben we vanuit l’escaut woonservice twee probleemstellingen uitgezet waar leerlingen uit verschillende vakgebieden moeten samenwerken om tot een oplossing of product te komen. Ik hoop in maart daar ook stage te gaan lopen, dus ben erg benieuwd hoe dat ontwikkelt”.

Frank, hoe gaat het nu verder?
“Nadat je de volledige Pedagogisch Didactische Opleiding hebt afgerond mag je als hybride techniek opleider:
– incidenteel onderwijs verzorgen om specifieke kennis over een bepaald thema over te dragen;
– structureel minimaal 1 dag per week praktijkonderwijs in het (v)mbo begeleiden;
– structureel minimaal 1 dag per week onderwijs in het (v)mbo verzorgen.
Je bent dus volledig vrij in de wijze waarop je als hybride techniek opleider een bijdrage zou willen leveren aan het techniekonderwijs. Daarnaast zou je nog een vervolgopleiding (zgn. PDG) kunnen volgen om als voltijd docent aan de slag te kunnen gaan.”

Raden jullie het andere techneuten aan om deze stap te zetten?
Johan: “Jazeker! Wij hebben bij l’escaut woonservice nog voldoende techneuten, zoals een prachtige groep vaklieden die elke dag in de praktijk bezig zijn. Hoe mooi zou het zijn dat die ook hun kennis en ervaring gaan overbrengen op de leerlingen? Werken aan hun eigen loopbaan en die van de leerling! Andersom zouden docenten ook de mogelijkheid moeten krijgen een aantal dagen per jaar mee te lopen in het bedrijfsleven. Zo komt de praktijk ook echt in de klas en krijg je een mooie samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Frank: “Vanzelfsprekend! Het zou eigenlijk een intrinsieke motivatie en voorrecht van iedere techneut moeten zijn om een bijdrage te mogen leveren aan het techniekonderwijs, de kwaliteit van de branche en de toekomst van morgen. Naast het feit dat je kennis en vaardigheden goed leert over te dragen maak je ook jouw werkweek gevarieerder en boeiender.”