Werkgeluk

De vier P’s van werkgeluk: Purpose, People, Progress en Positivity.

Werkgeluk. We hebben het er veel over en er wordt veel onderzoek naar gedaan. Onze persoonlijk favoriete definitie van werkgeluk is ‘fluitend naar je werk gaan en fluitend weer naar huis.’ Fluiten doe je niet bewust maar gaat vanzelf, omdat je zin hebt om naar je werk te gaan. En fluitend weer naar huis betekent dat je tijdens je werkdag ook genoeg energie hebt opgedaan om ’s avonds andere leuke dingen te doen. En wat zijn nou die pijlers die bijdragen aan dat werkgeluk?

Purpose (betekenis) gaat over het gevoel dat je een bijdrage wil leveren aan iets wat groter is dan jezelf, een verschil wil maken. Waar kom jij je bed voor uit? Heb jij het gevoel dat wat jij op je werk doet, nuttig is? Wat is eigenlijk de purpose van jouw organisatie, welke waarde voegt de organisatie toe voor wie en hoe probeert ze dat te bereiken? Heldere communicatie en het in lijn liggen van de purpose van de organisatie en van de individuele werknemer zijn belangrijk. Een krachtige purpose draagt bij aan werkgeluk door o.a. richting te geven in beslissingen, te motiveren (inspirerende organisatie en leiderschap), je nuttig te voelen (zowel individueel als team) en het verschil kunnen maken voor iemand anders.

De tweede P van werkgeluk staat voor People. Deze pijler gaat om verbinding met je collega’s en de manier waarop je samenwerkt en het vertrouwen in elkaar. Is er een veilige cultuur waarin jij jezelf kan zijn en je kwetsbaar durft op te stellen? Verbinding is belangrijk en kan gestimuleerd worden door o.a. het tonen van openheid, eerlijkheid en het geven van het goede voorbeeld. Heb aandacht voor elkaar en neem daar de tijd voor. Het uiten van een oprechte waardering helpt hierbij, geef je collega vandaag eens een gemeend complimentje!

Progress gaat over voortgang in betekenisvol werk en over het kunnen groeien en ontwikkelen. Hoe sta je stil bij resultaten en maak je deze en successen zichtbaar met elkaar? Begin bijvoorbeeld eens een overleg met successen in plaats van met wat nog moet of maak een muur waarop iedereen foto’s en briefjes met successen kan hangen. Geef autonomie en verantwoordelijkheid. Het is het vinden van de ultieme balans/focus tussen uitdaging en je (groeiende) capaciteiten waardoor je in de zogenaamde ‘flow’ terecht komt.

De vierde en laatste P van werkgeluk: Positivity. Positiviteit en plezier, zorgen voor een betere sfeer en meer creativiteit. Als jij lekker in je vel zit en in positief taalgebruik spreekt of schrijft, werkt dit aanstekelijk. Goed voorbeeld is ‘besmettelijk’! Vooral onverwachte en inspirerende events organiseren of een (gezonde)omgeving creëren waarin plezier centraal staat zonder oppervlakkig te worden, helpen hieraan mee. Heb zelf ook plezier!