Training herkennen van laag(digi)geletterheid

Deze opleiding wordt georganiseerd vanuit een (Walcherse) samenwerking tussen de Zeeuwse Bibliotheek en ZuidWestWonen.

4 miljoen Nederlanders (laaggeletterden, ouderen, jongeren, nieuwe Nederlanders) hebben moeite om mee te komen in de digitale maatschappij en hun sociale omgeving.

We moeten steeds meer dingen zelf regelen met de overheid, zoals het aanvragen van zorgtoeslag, een woning zoeken, een rijbewijs verlengen, het indienen van de belastingaangifte, het aanvragen van zorgtoeslag of van een WW-uitkering. Je moet dan wel een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit toch nog lastig. Daarom hebben inmiddels meer dan 250 bibliotheekvestigingen een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend.

ZB en Zuidwestwonen willen de krachten bundelen en samen onderzoeken of ze elkaar kunnen versterken en middels gerichte interventies kunnen bijdragen aan het zelfredzamer maken van de kwetsbare woningzoekende die anders tussen wal en schip dreigt te vallen.

De Zeeuwse Bibliotheek biedt (KCC)medewerkers een training aan in het herkennen van laag(digi)geletterdheid. In deze training leer je hoe je  laag(digi)taalgeletterdheid kunt herkennen en ben je op de hoogte van de dienstverlening in de bibliotheek, zodat je, bij voorkeur warm, kunt doorverwijzen naar een inhoudelijk deskundige van het taalhuis.

Nb. het project beperkt zich in eerste instantie tot de Walcherse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere, omdat bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Bibliotheek Oosterschelde tijd nodig hebben om een IDO te implementeren. De training staat echter open voor alle medewerkers van ZWSW

Ja, ik schrijf me in voor de Training herkennen van laag(digi)geletterheid