Jong Zuidwestsamen Werkt

Afgelopen 29 april 2022 was de eerste bijeenkomst van Jong Zuidwestsamen Werkt. Kayleigh Mol en Dominique Mol volgden het Traineeship van Talent in Huis. Hierbij zijn zij erachter gekomen hoe waardevol én gezellig het is om een jongerennetwerk op te bouwen binnen de sector. Kyra Verstijnen (HRM Zeeuwland) en John Mol (HRM Beveland wonen) gaven aan dat er ook binnen het Zeeuwse vraag naar zou kunnen zijn om dit op te starten. Aangezien er bij veel Zeeuwse corporaties zelf niet veel jongeren (tot 35 jaar) werkzaam zijn kwam het idee om dit binnen de samenwerking van ZWSW op te starten.

Afgelopen 1,5 jaar heeft Kayleigh de kans gekregen om bij 3 van de Zeeuwse corporaties aan de slag te mogen gaan (Zeeuwland, l’escaut & Beveland wonen). Hierbij heeft zij veel geleerd door het vergelijken van de corporaties en voor nieuwe opdrachten contact te zoeken met oude collega’s die hier ervaring mee hadden. Kayleigh: “Het is zo waardevol om van andere corporaties te leren en je kennis te delen. Dat gun je iedereen”.

Op 29 april 2022 zijn ze met 9 Zeeuwse jongeren samengekomen die werkzaam zijn bij Clavis, l’escaut, Beveland Wonen & Zeeuwland. Tijdens deze eerste bijeenkomst (aansluitend natuurlijk een borrel) hebben zij het gehad over de invulling van een jongerennetwerk  Wat verwacht iedereen bij het horen van deze titel? Wat zou iedereen graag willen? Deze ideeën hebben Kayleigh en Dominique samengevat en zullen binnenkort besproken worden met Zuidwestsamen Werkt. Hierbij gaan we kijken naar hoe ze dit jongeren-netwerk verder kunnen opbouwen.

Vervolg na 29 april 2022:

Afgelopen jaar, 2022, is er een idee ontstaan om een netwerk op te starten voor jongeren (<35) die binnen de woningcorporaties van Zuidwestsamen Werkt werken. Tijdens een sessie in 2022 zijn er verschillende ideeën/wensen opgehaald bij collega’s van verschillende corporaties. Na overleg met ZWSW is er besloten om in de eerste helft van 2023 een eerste officiële sessie te plannen. Hierbij draait het om kennismaken, verbinden, netwerken én de vragen: wat willen wij, hebben wij nodig en wie organiseren deze bijeenkomsten? Kortom: Wie is Jong ZWSW?

Deze bijeenkomst zal op 22 juni van 14:30-17:00 (incl aansluitende borrel) plaatsvinden op het kantoor van Beveland Wonen.

Aanmelden kan voor 08-06-2023 en kan als reactie op deze email. Voor vragen en meer informatie kan je mailen naar: kayleigh.mol@zeeuwland.nl of bellen naar: 06-82043658. Hopelijk tot dan!

Dominique en Kayleigh