OPLEIDINGEN

Iedereen heeft talent. De toekomst vraagt om mensen die hun talenten willen inzetten, die flexibel zijn en denken vanuit mogelijkheden. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom bieden we mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen.

Hybride techniekopleider
‘Hybride techniekopleiders Zeeland’ (klik op de link voor meer info) biedt technische vakmensen de kans om zich verder te ontwikkelen als techniekopleider. In Zeeland is het eerste scholingstraject in 2018 gestart. Dit wordt gevolgd door 15 deelnemers en eindigt na de zomervakantie 2019. Het volgende scholingstraject vindt plaats in 2019/2020 en start begin oktober 2019. Hiervoor zijn ze op zoek naar 12 – 17  deelnemers. Medewerkers die interesse hebben beginnen met intakegesprekken waarin zij onder andere aangeven wat hun ambities zijn. Wil iemand bijvoorbeeld meedoen aan dit traject om een betere praktijkopleider te worden of wil iemand uiteindelijk ook les gaan geven op een ROC? Op basis van intakegesprekken wordt een persoonlijke route uitgestippeld die gedeeltelijk gezamenlijk met andere deelnemers plaatsvindt en gedeeltelijk individueel maatwerk is. Er zijn ongeveer 14 stagemomenten (80 uur) gepland in het MBO onderwijs en 18 theoriebijeenkomsten. Dit betekent wat voor de reiskosten en de beschikbaarheid van de medewerker. Het traject wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.

Een training/kennissessie voor projectmanagement/projectleiding. Datum en locatie: nader te bepalen.

Opleidingen bij collega corporaties in Zeeland

De onderstaande opleidingen staan los van het Zuidwestsamen Werkt aanbod en vallen dus onder de opleidingsregelingen, zoals die gelden voor jouw eigen corporatie. Stem dit af met je leidinggevende en meld je aan via de HRM collega van jouw corporatie.

Meer info over opleidingen
Het vinden van een goede opleiding is maatwerk. Ga in gesprek met je leidinggevende, hr-adviseur of een van ons om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt denken aan mbo-, hbo- of masteropleidingen, maar ook aan competentiegerichte trainingen bijvoorbeeld op het gebied van coaching, digitale vaardigheden.

Onze adviseurs kunnen je op weg helpen om een keuze te maken. Zij zijn ook op de hoogte van (FLOW-)subsidiemogelijkheden en FLOW opleidingsaanbod waarvan je gebruik kunt maken. Maak dus gauw vrijblijvend een afspraak met een van ons.

Doorleren werkt. Ontwikkel je zoals jij dat wilt.

Opleiding & informatie  Datum opleiding
Training “Omgaan met verward gedrag” (voor gebiedsbeheerders).

De training bestaat uit 1 dag. In het eerste dagdeel geven wij (Polderdijk en Partners) inzicht in de achtergronden en de kenmerken van verschillende (psychiatrische) aandoeningen. Ook krijgen de medewerkers praktische handvaten mee om contact te maken met verwarde personen. In het tweede dagdeel gebruiken we praktische oefeningen met de inzet van een trainersacteur en/of gedragstrainer om te oefenen met het herkennen van soorten verward gedrag en het contact maken met verwarde personen. Het middagprogramma is inclusief de inzet van een trainersacteur.

Intake:

5 november tussen 09.30 en 11.30 uur.

Training:

donderdag 28 november van 09.00 tot 15.30 uur.

donderdag 12 december van 09.00 tot 16.30 uur.

Locatie:

Stadlander.

Beide data nog plaats voor drie personen.

Cursus “Tijdelijke verhuur”.

In de cursus Tijdelijke verhuur (Nestas/CorporatieCursussen.nl) wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Er zal in worden gegaan op de mogelijkheden die een woningcorporatie ten dienste staan als zij een woning slechts tijdelijk wil verhuren. Er zal worden stilgestaan bij de Wet Doorstroming Huurmarkt, die de mogelijkheden van tijdelijke verhuur per 1 juli 2016 heeft verruimd. Zo is het met de invoering van deze wet nu mogelijk om een huurovereenkomst van maximaal twee jaar aan te gaan, waarbij de huurder beperkte huurbescherming heeft. Deze aanvulling geldt helaas slechts in uitzonderingsgevallen voor woningcorporaties. Daarnaast heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt de zogenaamde ‘doelgroepcontracten’ uitgebreid en is de ‘tussenhuur’ verruimd. Ook de Leegstandwet is aangepast.

In deze cursus worden alle vormen van tijdelijke verhuur (en gebruik) van woonruimte onder de loep genomen. U leert te bepalen welke variant in een bepaalde situatie de beste is en welk contract daarbij hoort.

De cursus is voor corporatiemedewerkers die regelmatig met huurrechtelijke vragen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in hun contacten met huurders.

Zie verder: https://corporatiecursussen.nl/Cursusaanbod/Wet-en-regelgeving/Cursus-Tijdelijke-verhuur

Datum en locatie: (najaar) nader te bepalen.
Leergang “Woonconsulent”.

U start de opleiding met o.a. de e-learning module Basis Huurrecht en de module Timemanagement. Hierna volgen 4 x 2 dagen training over de verschillende aspecten van het vak van Woonconsulent.Gedurende de leergang krijgt u opdrachten die aansluiten bij uw werksituatie en gericht op uw organisatie. U maakt een DISC test die inzicht biedt in uw eigen communicatiestijl, de kwaliteiten en aandachtspunten hierbij in uw werk.

De leergang wordt afgesloten met een theoretisch examen. Bij het succesvol afleggen van het examen en een voldoende beoordeling van uw tussentijdse praktijkopdrachten ontvangt u het diploma Leergang Woonconsulent. De studiebelasting is gedurende de leergang ongeveer 2 tot 4 uur per week.

Deze leergang van Kjenning biedt aan beginnende woonconsulenten of medewerkers die de stap naar woonconsulenten willen maken een stevige basis. Voor meer ervaren woonconsulenten biedt de leergang met de eigen opdrachten en intervisie met collega’s verdieping in het vak. De leergang wordt op HBO-niveau verzorgd.

Zie verder: https://www.kjenning.nl/opleidingen/wonen-vastgoed-leefbaarheid/leergang-woonconsulent

Datum en locatie: nader te bepalen.
Leergang “Groot-eigenaar VvE”.

Deze opleiding biedt een uitstekende basis om een actieve rol te vervullen in de VvE en tijdens vergaderingen en is dan ook een aanrader voor elke groot-eigenaar van een VvE! Tijdens de opleiding wordt inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het beheren van een VvE. En wat de rol precies is van een groot-eigenaar. Hoe stel je je op in de vergadering? Hoe vertaal je het beleid van de organisatie naar de VvE’s?

De opleiding is voor iedereen die meerdere appartementen binnen de VvE bezit of die de eigenaar vertegenwoordigt, en medewerkers die binnen het bedrijf van een groot-eigenaar te maken hebben met VvE’s.

Zie verder: https://www.kjenning.nl/opleidingen/vve/groot-eigenaar-in-de-vve#course-contents.

Datum: voorjaar 2020

Locatie: bij voldoende deelnemers in company bij l’escaut woonservice