OPLEIDINGEN

Iedereen heeft talent. De toekomst vraagt om mensen die hun talenten willen inzetten, die flexibel zijn en denken vanuit mogelijkheden. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom bieden we mogelijkheden om opleidingen en trainingen te volgen.

Doorleren werkt. Ontwikkel je zoals jij dat wilt.

Hybride techniekopleider
‘Hybride techniekopleiders Zeeland’ biedt technische vakmensen de kans om zich verder te ontwikkelen als techniekopleider. In Zeeland is sinds het eerste scholingstraject in 2018 gestart en afgerond. Elk jaar vindt een nieuw scholingstraject plaats. Hiervoor zijn ze weer op zoek naar deelnemers. In de flyer (klik op de link voor meer info) lees je hier meer over. Binnenkort zijn er informatiebijeenkomsten. Is het wat voor je? Lees hier ervaringen van twee Zeeuwse collega’s die je voor gingen.

Opleidingen bij collega corporaties in Zeeland

De onderstaande opleidingen staan los van het Zuidwestsamen Werkt aanbod en vallen dus onder de opleidingsregelingen, zoals die gelden voor jouw eigen corporatie. Stem dit af met je leidinggevende en meld je aan via de HRM collega van jouw corporatie.

Meer info over opleidingen
Het vinden van een goede opleiding is maatwerk. Ga in gesprek met je leidinggevende, hr-adviseur of een van ons om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt denken aan mbo-, hbo- of masteropleidingen, maar ook aan competentiegerichte trainingen bijvoorbeeld op het gebied van coaching, digitale vaardigheden.

Onze adviseurs kunnen je op weg helpen om een keuze te maken. Zij zijn ook op de hoogte van (FLOW-)subsidiemogelijkheden en FLOW opleidingsaanbod waarvan je gebruik kunt maken. Maak dus gauw vrijblijvend een afspraak met een van ons.

Opleiding & informatie  Datum opleiding
Cursus “Tijdelijke verhuur”.

In de cursus Tijdelijke verhuur (Nestas/CorporatieCursussen.nl) wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Er zal in worden gegaan op de mogelijkheden die een woningcorporatie ten dienste staan als zij een woning slechts tijdelijk wil verhuren. Er zal worden stilgestaan bij de Wet Doorstroming Huurmarkt, die de mogelijkheden van tijdelijke verhuur per 1 juli 2016 heeft verruimd. Zo is het met de invoering van deze wet nu mogelijk om een huurovereenkomst van maximaal twee jaar aan te gaan, waarbij de huurder beperkte huurbescherming heeft. Deze aanvulling geldt helaas slechts in uitzonderingsgevallen voor woningcorporaties. Daarnaast heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt de zogenaamde ‘doelgroepcontracten’ uitgebreid en is de ‘tussenhuur’ verruimd. Ook de Leegstandwet is aangepast.

In deze cursus worden alle vormen van tijdelijke verhuur (en gebruik) van woonruimte onder de loep genomen. U leert te bepalen welke variant in een bepaalde situatie de beste is en welk contract daarbij hoort.

De cursus is voor corporatiemedewerkers die regelmatig met huurrechtelijke vragen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in hun contacten met huurders.

Zie verder: https://corporatiecursussen.nl/Cursusaanbod/Wet-en-regelgeving/Cursus-Tijdelijke-verhuur.

Datum: december 2020/januari 2021

Locatie: l’escaut woonservice

Nog 3 plaatsen beschikbaar

Cursus “De (on)mogelijkheden om een aspirant-huurder te weigeren”.

Inhoud cursus (Huisvestingsadvocaten B.V.): Voelt u voor het aangaan van de huurovereenkomst nattigheid, ondanks dat de aspirant-huurder aan alle voorwaarden lijkt te voldoen? Kan een corporatie een dergelijke huurder weigeren?Wat is het uitgangspunt van de wet bij het aangaan van overeenkomsten?En wat zijn de spelregels van uw organisatie? Hoeveel ruimte laten de wet en die spelregels nog open om uw door werkervaring opgebouwd voorgevoel een rol te laten spelen?

Aan de hand van de (on)mogelijkheden van de wet en de spelregels bespreken we voorbeelden uit uw praktijk. Naast het weren van aspirant-huurders worden ook andere mogelijkheden besproken.U kunt bijvoorbeeld op grond van uw bedenkwijze de huurovereenkomst aanpassen.

Enkele onderwerpen:

  • Wettelijke mogelijkheden om een huurovereenkomst wel of niet aan te gaanWettelijke mogelijkheden om een huurovereenkomst wel of niet aan te gaan
  • Spelregels waaraan u intern of in uw regio aan gebonden bent
  • Alternatieven: bijvoorbeeld extra voorwaarden
  • Relevante jurisprudentie
Datum: nader te bepalen dagdeel.

Locatie: Beveland Wonen?